Slik beregner du oppdrift for rør

Skip holder seg flytende på store vannkroker på grunn av vannets flytende kraft.

Oppdrift refererer til den oppadgående kraften som oppleves av et objekt i et fluidum, så som vann. I vann er denne kraften proporsjonal med vann som er forskjøvet av gjenstanden. Hvis denne kraften er høyere enn objektets vekt, vil objektet flyte på vannet. Denne effekten gjør det mulig å bygge båter og skip som flyter selv når de er laget av tungmetaller. Oppdrift av et rør kan beregnes ved bruk av diameter og lengde.

Multipliser utvendig rørdiameter i føtter av seg selv ved hjelp av en kalkulator og kalle den "D." Forutsatt at diameteren er 1,5 fot, D = 1,5 X 1,5 = 2,25.

Multipliser "D" med 62,4 (vekten av vann i pund per kubikkfot) og kaller det "D1." For eksemplet som vurderes, D1 = D X 62,4 = 2,25 X 62,4 = 140,4.

Multipliser "D1" med 0,78 (prosentandelen av røret som er nedsenket i vannet) og kaller det "W." For eksemplet som vurderes, W = D1 X 0,78 = 140,4 X 0,78 = 109,51.

Multipliser "W" med lengden på røret for å få den nødvendige flytkraft i pund. Forutsatt at rørets lengde er 5 fot, vil kraften være F = W X 5 = 109,51 X 5 = 547,55 pounds.

Del Med Vennene Dine