Slik beregner du løftekoeffisienten

Løftekoeffisienten er en enkelt variabel for å bestemme en vinges evne til å fly.

Løft er den viktigste aerodynamiske kraften i flukt. I følge Newtons tredje lov har hver handling en lik og motsatt reaksjon. Løft mot vekt og muliggjør flyt i fugler, fly og andre gjenstander. Løftekoeffisienten (Cl) måler løft som det gjelder vinkelen mellom formen på en vinge og vindretningen. Denne vinkelen øker når Cl øker til nå en topp, hvoretter løftet går fort og en vingerboder. Heisekvasjonen kan brukes til å beregne hvor mye vekt en gitt vinge kan bære.

Slik beregner du løftekoeffisienten

Bestem objektets hastighet (V) i miles per time, tetthet (r) i pund per kvadrat tommer, vingeomrĂĄde (A) i kvadratfot og mengden heis (L) i pund.

Beregn det dynamiske trykket, som tilsvarer en halv tetthet multiplisert med hastigheten kvadrert, eller q =.5 * r * V ^ 2.

Del heisen ved det dynamiske trykket multiplisert med vingeområdet. Med andre ord, Cl = L / (q * A). Dette uttrykker løftekoeffisienten.

Tips

Du kan mĂĄle Cl matematisk ved lave hastigheter under havnivĂĄ, ved ĂĄ bruke ligningen 2 ganger pi (3.14159) multiplisert med vinkelen mellom vingens midterlinje og den relative vinden. Imidlertid bestemmes Cl typisk gjennom vindtunneltester hvor hastigheten, densiteten og omrĂĄdet kan styres.

Del Med Vennene Dine