Slik beregner du fotoner per sekund

En lyspære avgir milliarder av fotoner hvert sekund.

En elektromagnetisk bølge bærer energi, og mengden energi er avhengig av antall fotoner det transporterer hvert sekund. Forskere beskriver lys og annen elektromagnetisk energi når det gjelder fotoner når de behandler den som en rekke diskrete partikler. Mengden energi per foton avhenger av bølgenes bølgelengde og frekvens. En bølge med høyere frekvens, eller lengre bølgelengde, overfører mer energi med hver foton.

Multipliser Planck-konstanten, 6,63 x 10 ^ -34, etter bølgens hastighet. Forutsatt at bølgens hastighet er lysets hastighet i et vakuum, som er 3 x 10 ^ 8 meter per sekund: 6,63 x 10 ^ -34 x 3 x 10 ^ 8 = 1,99 x 10 ^ -25.

Del resultatet med bølgens bølgelengde. Hvis du for eksempel beregner en bølge med en bølgelengde på 650 x 10 ^ -9 meter: (1,99 x 10 ^ -25) / (650 x 10 ^ -9) = 3,06 x 10 ^ -19

Del bølgens kraft ved dette svaret. Hvis du for eksempel beregner alle fotene som sendes ut av en 100 watt pære: 100 / (3,06 x 10 ^ -19) = 3,27 x 10 ^ 20. Dette er antallet fotoner som lyset bærer hvert sekund.

Del Med Vennene Dine