Verktøy som brukes til å måle volumet av en væske

I vitenskapene er "verktøyene" for måling av væskevolum vanligvis laget av glass, plast eller sporadisk metall, selv om fagfolk refererte til dem alle som "glassvarer." Vitenskapsmenn og kjemikere har spesielt en rekke glassvarer på deres disponering for målevolumer. Det spesielle glasset som velges i en hvilken som helst situasjon, vil hovedsakelig avhenge av to faktorer: ønsket volum og nøyaktighet som kreves for måling.

TL; DR (for lenge, ikke lest)

Kjemikere bruker beger, kolber, burets og pipetter for å måle volumet av væsker.

Beakers og flasker

Beakers og Erlenmeyer-kolber kan brukes til å gjøre grovmålinger av volumer, forutsatt at volumnivåene skrives ut på siden av beger eller kolbe (ikke alle beger og kolber har disse merkene). De er vanligvis nøyaktige til innen 5%. Den volumetriske kolven, designet for større presisjon, er typisk nøyaktig innenfor 0,05%. Dens bruk omfatter fremstilling av løsninger med kjent konsentrasjon.

Graduated Cylinders

Graduerte sylindere er gjennomsiktige sylindere med finfordelte markeringer - ellers kjent som graderinger - merket på deres side. De representerer en betydelig forbedring i nøyaktigheten over bjelker og kolber - vanligvis til innen 1%. Dermed vil en 10 ml graduert sylinder være nøyaktig til innenfor 0,1 ml. Graduerte sylindere produseres i størrelser som strekker seg fra 5 ml til 2000 ml. Som med bjelker og kolber er graduerte sylindere tilgjengelig i enten glass eller plast; glass er lettere å rengjøre, men mer skjøre og dyrere enn plast.

Burets

Til en forsker eksisterer en stor forskjell mellom et volum på 25 ml og 25,00 ml. Den første mengden krever bare en presisjon på 0,5 ml; det vil si at måleapparatet bare trenger å kunne måle et faktisk volum som ligger innen noen tiendedeler av 1 ml. Måling av 25,00 mL krever imidlertid en enhet som er i stand til å måle til innenfor noen få hundrevis av milliliter. Glassvarer med så nøyaktighet er kategorisert som "volumetrisk" glass. Burets faller inn i denne kategorien.

Burets er også sylindriske glassplater med graderinger malt på siden, men de har en ventil i bunnen (kalt en "stopcock") som gjør at væsken kan strømme ut i bunnen. De er vanligvis nøyaktige innen 0,01 ml. Burets er tilgjengelige i størrelser fra 10 mL til 100 mL, selv om 50 mL er den vanligste størrelsen.

pipetter

Pipetter er slanke rør, typisk 12 til 24 tommer lange. De kan måle et forhåndsbestemt volum slik som 25,00 ml eller 10,00 ml. De kan også ha eksamener (disse kalles "Mohr" pipetter) som tillater at odde og brøkdelte volumer skal leveres. De er generelt nøyaktige innen 0,02 ml og er derfor klassifisert som volumetrisk glass. Når du klemmer gummipæren på pipetten, trekker suggen fra den ekspanderende pæren væske inn i pipetten. Operasjonsprinsippet er omtrent det samme som sugende væske gjennom et strå, men uten fare for å kreve kontakt med munn-til-glass, noe som er strengt forbudt i laboratorier. Noen pipetter er engangsbruk av engangsplast.

Del Med Vennene Dine