Måter å opprettholde økologisk balanse

Administrer forbruket av fossilt brensel.

Utvidelsen av sivilisasjonen medfører økende byrde på økosystemet. Mineraler, fossile brensler og andre naturressurser forsvinner med en alarmerende hastighet. Overfiske og ødeleggelse av habitat skaper et tap av biologisk mangfold som vil få langsiktige negative konsekvenser for økosystemet. Overutnyttelsen eller ødeleggelsen av deres habitater truer arter med utryddelse. Du kan se dette i marine økosystemer hvor tapet av bare noen få arter kan true et helt økosystem. En samordnet innsats for å bruke naturressurser på en bærekraftig måte, vil bidra til å beskytte og opprettholde økologisk balanse.

Kontroller befolkningen

Styring av befolkningsøkningshastigheten reduserer skade på økosystemet.

I naturen forhindrer rovdyr arter fra overbefolkning. Dessverre har mennesker ikke noen naturlige rovdyr for å kontrollere befolkningen. Det er nødvendig å iverksette tiltak på individnivå og myndighetsnivå for å kontrollere befolkningen. Dette problemet er viktig til tross for følelsesmessig, kulturell eller religiøs følsomhet for problemet. Akkurat som for mange fisk i akvariet ditt filler vannet, kan for mange mennesker på planeten forstyrre den økologiske balansen. Mellom 1927 og 1987 økte Jordens befolkning til 5 milliarder kroner. Ved år 1999 nådde totalbefolkningen 6 milliarder kroner, og det anslås at nesten 9 milliarder mennesker vil bo på jorden i 2050. Kontrollere fødselsraten gjennom prevensjon og familieplanlegging vil redusere belastningen på økosystemet ved å redusere frekvensen ved hvilke mennesker forbruker naturressurser

Beskytt vannet

Forurensning forårsaker forstyrrelser av økosystemet.

Forurensning fra kloakk og forurensning fra produksjon og avfallsdrift truer balansen mellom marine økosystemer. Avløp og avfallsdrift kan forårsake en kaskade med skadelige effekter på økosystemet. Å treffe tiltak for å redusere eller eliminere forurensning fra nonpointkilder som gater og gårder, vil bidra til å opprettholde økologisk balanse. Avløp og avløp av landbruksgjødsel kan forårsake rask vekst av alger i innsjøer og bekker. Veksten av alger blokkerer sollys og tømmer oksygenet i vannet. Dette medfører en reduksjon av mengden naturlig planteliv i det marine økosystemet. Dyrene som foder på plantene dør, noe som fører til døden til dyr som bytter på dem. De forfalskende alger fremmer veksten av anaerobe organismer, som frigjør forbindelser i vannet som er giftig for marine dyr.

Hva du kan gjøre

Gjenvinning reduserer etterspørselen etter naturressurser.

Beskyttelse av økologisk balanse er et problem som alle kan bli involvert i. Du har muligheten til å ha en positiv effekt, uansett hvor liten, for å opprettholde den delikate balansen i jordens økosystem. Resirkulere for å forhindre overhøsting av naturressurser. Spar energi ved å velge mer energieffektive apparater og biler. Hvis alle bruker mindre energi, reduseres forurensning og mindre kull blir vant til å drive nasjonen og verden. Oppfordre familie og venner til å være økologisk oppmerksom på måtene de lever dag til dag. Like mange hender gjør lett arbeid, kan mange personer som jobber sammen, beskytte og opprettholde økologisk balanse.

Del Med Vennene Dine