Hva er et differensial manometer?

Bruk et manometer for å bestemme trykkforskjeller.

Et differensial manometer er en enhet som måler forskjellen i trykk mellom to steder. Differensial manometre kan variere fra enheter som er enkle nok til å bli bygget hjemme til komplekst digitalt utstyr.

Funksjon

Standard manometre brukes til å måle trykket i en beholder ved å sammenligne det med normalt atmosfærisk trykk. Differensial manometre brukes også til å sammenligne trykket på to forskjellige beholdere. De avslører både hvilken beholder som har større trykk og hvor stor forskjellen mellom de to er.

Bruk

Differensial manometre har et bredt spekter av bruksområder i ulike fagområder. Et eksempel er at de kan brukes til å måle strømningsdynamikken til en gass ved å sammenligne trykket på forskjellige punkter i røret.

Konstruksjon

Det enkleste differensial manometeret er et U-formet rør med begge ender i samme høyde. En væske, vanligvis vann eller kvikksølv, hviler på bunnen av røret.

Arbeider

Hvis den ene enden av røret er på et sted med høyere lufttrykk, presser trykket ned væsken på den siden av røret. Ved å måle forskjellen mellom væskens høyder, er det mulig å beregne forskjellen i trykk.

beregning

For å beregne forskjellen i trykk, multipliser forskjellen i høyde med tettheten av gassen og akselerasjonen på grunn av tyngdekraften. De endelige enhetene skal være i pascals.

Del Med Vennene Dine