Hvor passer en snøuggle på en matweb?

Snødekte ugler er rovdyr.

Snødekte ugler er også kjent som Bubo scandiacus, og var tidligere kjent som Nyctea scandiaca. Snødekte ugler lever vanligvis i Grønland, Skandinavia, Russland, Alaska og Canada. Selv om de abbor i trær for å spotere byttet sitt, bor de i tett hull i bakken.

Predators

Snødekte ugler er rovdyr, og som sådan holder de en høy posisjon i matbanen av deres biomasse. Det er bare to rovdyr over snøuggen: ulv og rever.

Bytte

Under den snødekte uglen er det bytte. Lemmings er snø uklar mat. Ugglene melder imidlertid også på andre gnagere, kaniner og fugler.

Nettet

Hver matbit - inkludert de snødekte uglene - begynner med solen. Planter fôr på solens stråler, så lemmings, andre gnagere og kaniner mate på plantene. Snødekte ugler feed på gnagere, kaniner og lemmings. Ulvene og revene spiser på de snødekte uglene, og så spilles nettet ut.

Del Med Vennene Dine